Missie

Bij Lazuur werken we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan
Goed voedsel, goed voor iedereen, met zorg voor de Aarde

‘Goed voedsel’ betekent voor ons smaakvolle levensmiddelen, die op een zoveel mogelijk natuurlijke en ambachtelijke wijze geproduceerd en verwerkt worden. Levensmiddelen die een bijdrage leveren aan een gezonde levensstijl, of je nu gewoon onbespoten groente en fruit wil eten, of producten zoekt vanuit een verscheidenheid aan visies op voeding, bijvoorbeeld de antroposofische, macrobiotische of ayurvedische inzichten.

‘Zorg voor de Aarde’ houdt in dat we met elkaar het gesprek aangaan over de manier van produceren en verwerken van de levensmiddelen die we verkopen en die we gebruiken in ons dagelijks leven. Daarbij kun je denken aan het zo min mogelijk belasten van het milieu en onze leefomgeving, aan aandacht voor het in stand houden van belangrijke productiemiddelen zoals de bodemvruchtbaarheid en aan respect voor de natuurlijke groei- en leefwijze van planten en dieren.

‘Goed voor iedereen’ wil zeggen dat iedereen die zich inzet voor de productie en verwerking van biologische levensmiddelen daar een eerlijke boterham aan kan verdienen. Door waar mogelijk lokaal en/of rechtstreeks in te kopen houden we de keten kort en inzichtelijk. Dit betekent niet alleen transparantie, maar ook kansen voor lokale en ambachtelijke producenten, al dan niet via een tussenpersoon. Denk aan chocolade, koffie en thee van kleine producenteninitiatieven.

Werken vanuit bovenstaande missie en de keuzes die daaruit voortvloeien, is geen statisch gegeven, maar een dynamisch proces. Steeds gaan we hierover met elkaar het gesprek aan: met de medewerkers in de winkel, de consumenten en de producenten.