Food community

Ons ideaal is dat Lazuur zich de komende jaren verder ontwikkelt als een food community; een lokale gemeenschap waarin consumenten, producenten en winkeliers vanuit een gemeenschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid, werken aan duurzame en eerlijke productie, handel en verkoop van biologische levensmiddelen.

Met elkaar hebben we belang bij een goede productie en verkrijgbaarheid van smaakvolle en verantwoorde voeding. Maar ook milieuvriendelijke en duurzame producten voor persoonlijke verzorging, huis en tuin. Door consumenten en producenten bij Lazuur te betrekken, wordt het mogelijk productie en consumptie beter op elkaar af te stemmen; de winkeliers vormen een schakel in het verbinden van vraag en aanbod.

De Lazuur food community is een uniek initiatief, waarbij alle schakels van de keten daadwerkelijk betrokken zijn. Verantwoordelijkheid (mede-financiering), medezeggenschap (meepraten over assortimentsbeleid en investeringen) en aansprakelijkheid (meedelen in het resultaat) komen hier bij elkaar.

Consumentendeelname

Producentendeelname